•  Dürüst ve çalışkanız.
  •  Her davranışta yapıcı ve çözüm odaklıyız.
  •  Kurumsal değerlere bağlı kalarak yetki ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
  •  Kurumumuza, iş ortaklarımıza ve topluma yarar sağlarız.
  •  Yenilikçiyiz. Teknolojik gelişmelere uyumda sürekliliği sağlar, öncülük yaparız.
  •  Daima yüksek kaliteyi amaç ediniriz. (Her üründe, hizmette, davranışta ve yaşamda).
  •  Takım ruhu ve bütünlük bilinci ile çalışırız.
  •  Tasarrufa önem vererek, lüzumsuz harcamalardan kaçınır, her alanda üretkenlik ve verimliliği sağlarız.

 

 

 
Altan Logo Fav