SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖNCELİKLERİ

 

ALTAN HİDROLİK daima üretken ve verimli çalışarak, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı bir şekilde uzmanlığını müşterilerine aktarmakta, işlerini daha güvenilir ve daha verimli hale getirmelerine yardımcı olmakta, işbirliği içinde olduğu tüm kuruluşlara çalışmalarında ihtiyaç duydukları desteği sunarak, endüstriyel alanlarda Türkiye’ye ve Dünya’ya Katma Değer sağlamaktadır.

 

 

 

GÜVENİLİRLİK

İŞ ETİĞİ VE UYUMLULUK

Altan Hidrolik, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayışı benimsemiştir. İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.

 

 

İSTİHDAM VE ÇALIŞANA DEĞER VERMEK

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.

Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlar ve kadın istihdamını arttırırız.

 

KATMA DEĞER OLUŞTURUCU YAKLAŞIM

Tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yatırımlarımızda insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamayı hedefleriz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında faaliyet gösterilen sektörlerdeki riskleri bertaraf eden çalışma koşulları oluşturulmakta , 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı yönetmelikler ve yasal zorunluluklar kapsamında tüm önlemler alınmaktadır.

 

VERİMLİLİK VE ÇEVREYE DUYARLILIK

 Altan Hidrolik, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir çalışma anlayışı benimsemiştir.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; çevreye olası olumsuz etkilerimizi azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.

 

AR-GE MERKEZİ VE İNOVASYON

Tüm paydaşlarımıza değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge Merkezi çalışmalarımıza ve inovasyona önem vermekte ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmekteyiz.

 

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için olası riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirilmektedir. Kurumsal risk yönetimi şirket strateji ve hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülmekte olup bu doğrultuda içsel ve dışsal riskler tespit ve analiz edilmekte ve risk yönetim stratejileri belirlenmektedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı, operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyetine odaklanmayı ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli ürünler geliştirmeyi ana eksen olarak kabul etmiştir.

 

SOSYAL SORUMLULUK 

Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak Sosyal sorumluluk projelerinde yer alır , bu şekilde yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.

 

 

 

www.altanhidrolik.com.tr   @altanhidrolik

 

 
Altan Logo Fav