Öncelik 3 Sürdürebilirlik Stratejisi

ALTAN HİDROLİK daima üretken ve verimli çalışarak, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı bir şekilde uzmanlığını müşterilerine aktarmakta, işlerini daha güvenilir ve daha verimli hale getirmelerine yardımcı olmakta, işbirliği içinde olduğu tüm kuruluşlara çalışmalarında ihtiyaç duydukları desteği sunarak, her an endüstriye, Türkiye’ye ve Dünya’ya katma değer sağlamaktadır...

img
1:

Güvenilirlik

Altan Hidrolik, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayışı benimsemiştir.

Yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlığı, operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyetine odaklanmayı ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli ürünler geliştirmeyi ana eksen olarak kabul etmiştir.

img
2:

Çalışana Değer Vermek

İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.​

Altan Hidrolik, çalışanlarında sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır.

Altan Hidrolik, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermez ve tüm çalışanlarına ücretlendirme, performans değerlendirmesi, istihdam vb konularda eşit haklar sağlar.

Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlar ve kadın istihdamını arttırır.

img
3:

Çevreye Duyarlılık

Altan Hidrolik, her türlü kaynağı kullanırken dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara kadar uzanan süreci düşünerek tasarruflu, dikkatli ve özenle kullanır.

Altan Hidrolik çevreye verebileceği etkiyi en aza indirgemek adına belirli periyodlarda raporlar tutar, iyileştirmeler yapar ve çalışanlarını bu konuda eğitimler vererek daha bilinçli hale getirir.

 
Altan Logo Fav