İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

ALTAN HİDROLİK, toplumsal faydaları en yüksek düzeyde gözeterek, bulunduğu sektöre liderlik etmeyi amaçlamıştır.

Bu kapsam da firmamızın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası;

  • Hizmet verdiği Sektörlerde Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yürürlükte olan ulusal - uluslararası yasal ve diğer gereklilikleri yerine getiren,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde gözeterek işyerinden ve faaliyetlerinden kaynaklanan yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayan,
  • Çevre kirliliğini önlemeye yönelik Kanun ve Yönetmeliklere uyumlu olarak atıkların kaynağında ayırarak ve azaltarak, geri dönüşüm sağlayan, doğal kaynakları en üst seviyede kullanan ve verimli enerji kullanımını destekleyen,
  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve halkın korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynak ayıran, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi alan, bu konuda onları bilgilendiren, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapan,
  • Çalışanların, atanmış veya seçilmiş olan çalışan temsilcisi ile katılımı sağlayan, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamayı amaçlayan,
  • Yönetim sisteminin geliştirilmesini, planlanmasını, uygulanmasını, performans değerlendirmesini ve iyileştirme faaliyetlerinde, tüm seviyelerde çalışanlarımızın danışma ve katılımlarını destekleyen,
  • Sürekli iyileştirmeyi ve günün koşullarına göre değişimi vazgeçilmez kabul eden,
  • Sürdürülebilirlik ilkelerini güncel tutan ve çalışmalarını bu çerçevede yürüten,

Global ALTAN HİDROLİK markasını toplumun hizmetine sunmaktır.

 
Altan Logo Fav