ALTAN HİDROLİK çalışan personelinin en değerli varlığı olduğu temel felsefesini benimsemiştir. İnsan Kaynakları Bölümü, şirket hedeflerine paralel bir bakış açısı ile çağdaş insan kaynakları uygulamalarını daima göz önünde bulundurarak çalışmaları yürütmekte, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir.

ALTAN HİDROLİK eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere açık, enerjik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışmasında başarılı kişileri bünyesine kazandırmayı ilke edinmiş ve bünyesinde bulunan personeli sürekli eğitim programları, etkin performans yönetimi, kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri ile kişisel ve mesleki gelişimi desteklemektedir.

ALTAN HİDROLİK’in sektöründe fark yaratan imajını belirleyen en önemli unsurlardan birisi de çalışanları için oluşturduğu eğitim ve gelişme imkânlarıdır. “Eğitim, bir şirketin çalışanlarına, dolayısıyla kendi geleceğine yaptığı en önemli yatırımdır” yaklaşımından yola çıkarak sürdürülebilir nitelikte çalışanlarımızın bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini arttırmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir. İşe yeni başlayanlar için ise şirkete uyum süresi içerisinde bölüm içi oryantasyon ve genel oryantasyon programları düzenlenmektedir.

 

Bu doğrultuda Altan Hidrolik;

– Eğitim ve gelişim programları oluşturmayı,

– Kariyer planlamalarını oluşturmayı,

– Çalışanların performanslarını değerlendirme ve üst seviyeye çıkarmayı ,dolayısı ile Hedefler ile yönetim felsefesi ile KPI ölçümleme ile değerlendirme yapmayı,

– Beceri değerlendirme sistemimiz ile objektif ve adil bir ücret politikası belirlemeyi,

– İş sağlığını ve güvenliklerini sağlamayı,

– İnsana saygı, tarafsızlık, gizlilik, disiplin ve bilimsellik anlayışları ile ilerlemeyi,

– Çalışanlarımızın bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

– Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeyi,

– Yenilikçi, kişisel farkındalığı yüksek, gelişime açık, kendisini şirket stratejileri ve amaçlarına kolayca adapte edilebilen kişilerin istihdamını sağlamayı hedef edinmiştir.

 
Altan Logo Fav