KALİTE POLİTİKAMIZ

 

ALTAN HİDROLİK, toplumsal faydaları en yüksek düzeyde gözeterek, bulunduğu sektöre liderlik etmeyi amaçlamıştır.

Bu kapsamda firmamızın Kalite Politikası;   

 • Müşterilerinin taleplerine en kısa zamanda, güvenilir çözümler oluşturan,
 • Verimli çalışma ve kaliteli hizmet sunumunu ilke edinerek modern teknolojilere göre kendisini sürekli güncelleyen ve yenilikçi alternatifler üreten,
 • Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile iş birliği içerisinde olarak ortak gelişimi hedefleyen ve değer yaratmayı hedefleyen,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve günün koşullarına göre değişimi vazgeçilmez kabul eden,
 • Sürdürülebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını yürüten,

Global ALTAN HİDROLİK markasını toplumun hizmetine sunmaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

ALTAN HİDROLİK, toplumsal faydaları en yüksek düzeyde gözeterek, bulunduğu sektöre liderlik etmeyi amaçlamıştır.

Bu kapsamda firmamızın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası;

 • Hizmet verdiği Sektörlerde Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yürürlükte olan ulusal - uluslararası yasal ve diğer gereklilikleri yerine getiren,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde gözeterek işyerinden ve faaliyetlerinden kaynaklanan yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayan,
 • Çevre kirliliğini önlemeye yönelik Kanun ve Yönetmeliklere uyumlu olarak atıkların kaynağında ayırarak ve azaltarak, geri dönüşüm sağlayan, doğal kaynakları en üst seviyede kullanan ve verimli enerji kullanımını destekleyen,
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve halkın korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynak ayıran, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi alan, bu konuda onları bilgilendiren, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapan,
 • Çalışanların, atanmış veya seçilmiş olan çalışan temsilcisi ile katılımı sağlayan, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamayı amaçlayan,
 • Yönetim sisteminin geliştirilmesini, planlanmasını, uygulanmasını, performans değerlendirmesini ve iyileştirme faaliyetlerinde, tüm seviyelerde çalışanlarımızın danışma ve katılımlarını destekleyen,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve günün koşullarına göre değişimi vazgeçilmez kabul eden,
 • Sürdürülebilirlik ilkelerini güncel tutan ve çalışmalarını bu çerçevede yürüten,

Global ALTAN HİDROLİK markasını toplumun hizmetine sunmaktır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

ALTAN HİDROLİK, Ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve sözleşmesel gereklilerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamak, kurumumuzun stratejileri doğrultusunda finansal/ticari kayıp ve itibar kaybı yaşamamak, ilişkili olduğumuz taraflara ait bilgilerin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak, yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında kurumumuzun iş faaliyetlerini en az kesinti ile devam ettirmek için firmamızın BGYS Politikası;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan kaynakları sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gereksinimleri ve bu gereksinimlere uyum sağlamanın önemini şirket içerisinde duyurmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişileri desteklenmeyi
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemeyi,

taahhüt ederek Global ALTAN HİDROLİK markasını toplumun hizmetine sunmaktır.

 
Altan Logo Fav