İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ALTAN HİDROLİK, toplumsal faydaları en yüksek düzeyde gözeterek, bulunduğu sektöre liderlik etmeyi amaçlamıştır.

  •  Müşterilerinin taleplerine en kısa zamanda, güvenilir çözümler oluşturan,
  •  Verimli çalışma ve kaliteli hizmet sunumunu ilke edinerek modern teknolojilere göre kendisini sürekli güncelleyen ve yenilikçi alternatifler üreten,
  •  Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile işbirliği içerisinde olarak ortak gelişimi hedefleyen,
  •  Sürekli iyileştirmeyi vazgeçilmez kabul eden,

Global ALTAN HİDROLİK markasını toplumun hizmetine sunmaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ALTAN HİDROLİK, toplumsal faydaları en yüksek düzeyde gözeterek, bulunduğu sektöre liderlik etmeyi amaçlamıştır.

Firmamızın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası;

  • Hizmet verdiği Sektörlerde Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yürürlükte olan ulusal-    uluslararası yasal ve diğer gereklilikleri yerine getiren,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde gözeterek işyerinden ve faaliyetlerinden kaynaklanan yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayan,
  • Çevre kirliliğini önlemeye yönelik Kanun ve Yönetmeliklere uyumlu olarak atıkların kaynağını azaltarak, geri dönüşüm sağlayan, doğal kaynakları en düşük seviyede kullanan ve verimli enerji kullanımını destekleyen,
  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve halkın korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynak ayıran, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi alan, bu konuda onları bilgilendiren, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapan,
  • Yönetim sisteminin geliştirilmesini, planlanmasını, uygulanmasını, performans değerlendirmesini ve iyileştirme faaliyetlerinde, tüm seviyelerde çalışanlarımızın danışma ve katılımlarını destekleyen,
  • Sürekli iyileştirmeyi ve günün koşullarına göre değişimi vazgeçilmez kabul eden,

Global ALTAN HİDROLİK markasını toplumun hizmetine sunmaktır.

 
Altan Logo Fav