Altan Hidrolik de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Altan Hidrolik olarak benimsediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, tüm faaliyetlerimizde kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için düzeltici ve önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak optimum düzeyde emniyetli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve çevreye sahip olmaları sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir.

Bu doğrultuda Altan Hidrolik;
– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyumun ve şartların yerine getirilerek sürekli iyileşmenin sağlanmasını,
– Tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılarak kontrol ve önleme uygulamalarının süreklileştirilmesini,
– Olası kaza ve olaylara neden olabilecek risklerin tespit edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını,
– Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturmuş olduğumuz İSG kurallarına uymalarının sağlanmasını,
– İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, işçi sağlığı ve iş veriminde artışın sağlanmasını,
– Acil durum tanımlamaları doğrultusunda acil durum planlarının oluşturulması ve ilkyardım, yangın, arama ve kurtarma tatbikatları yapılarak çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanmasını,
– İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda makine ve ekipman güvenliğinin sağlanmasını,
– Çalışanların, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için İSG gerekliliklerine uygun olarak her türlü tedbiri almak ve kişisel koruyucu donanımların temin ederek kullanılmasının sağlanmasını,
– Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin verilmesini,
– Güvenlik kültürünün benimsenmesi için sürekli bilgilendirme ve iletişimin sağlanmasını,
– Yapılan çalışmaların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinin yapılmasını,
– Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması adına İSG çalışmalarımıza sürekli olarak devam edeceğini taahhüt eder.

 
Altan Logo Fav