Altan Hidrolik çalışanları nerede olurlarsa olsunlar, işlerini kayıtsız şartsız dürüstlük ve doğrulukla yapmalıdır; bir şey bir defada doğru yapmakla kalınmamalı, her koşulda doğru yapılmalıdır. Tüm Altan Hidrolik çalışanları işleriyle ilgili kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Altan Hidrolik, çalışanlarının etik değerlere sıkıca bağlı kalmalarını ve tüm çıkar çatışmalarından kaçınmalarını bekler.

Etik olarak doğru olanı yapmanın, müşterilerimize, birbirimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin yolunu gösteren temel değerlerimiz şunlar:

  • Dürüstlük

  • Gizlilik

  • Çıkar Çatışması

  • Sorumluluklarımız

  • Eşit İstihdam Fırsatı

  • Yenilikçilik

  • Liderlik

  • Verimlilik

  • Zaman Yönetimi

 

 
Altan Logo Fav