Altan Hidrolik de  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Bizim ve bizden sonraki nesillerin sağlıklı yaşaması gerekliliğinden dolayı, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar ayrılarak yatırımlar yapılmaktadır.

ISO 14001, bugün tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir kalite standardı olması nedeniyle global pazarda, Altan Hidrolik ürünlerinin kabul görmesine ve prestij kazanmasına katkı sağlamaktadır.

Bu doğrultuda Altan Hidrolik;

-           Çevreye etkisi olan süreçlerimizi, kirlenmenin önlenmesini ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sürekli geliştirmeyi,

-          Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye verilebilecek olası kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,

-          Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,

-          Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığı çalışmaları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum ile paylaşmayı,

-          Çevresel duyarlılığı artırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,

-          Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,

-          Sürekli gelişen sistemiyle çevreyi koruyan ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayan bir şirket olmayı taahhüt eder.

 
Altan Logo Fav