BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜM

Basınç altındaki Hidrolik Sistem komponentleri, Hortumlar, Rakorlu Hortumlar, Rakorlu Borular, Bağlantı Elemanları ile ilgili, gereğine uygun olmayan şekilde iş yapılması nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Sistemlerde kullanılan komponentlerin ve akışkan maddelerin doğaya ve çevreye zarar etkisi!

● Basınç altındaki Hidrolik Sistem komponentlerini, Hortumları, Rakorlu Hortumları, Rakorlu Boruları, Bağlantı Elemanlarını demonte işlemi yapmaya, bu sınıftaki komponentleri açmaya ya da kesmeye çalışmayınız (Yüksek derecede patlama tehlikesi var)

● İlgili üreticilerin işletim kurallarını dikkate alınız.

● Basınç altındaki Hidrolik Sistem komponentlerini, Hortumları, Rakorlu Hortumları, Rakorlu Boruları, Bağlantı Elemanlarının demontajından - sökülmesinden önce, Sistem içerisindeki basıncı ve basınç ortam maddesini boşaltınız.

● Demontaj işlemi sırasında mutlak suretle uygun koruyucu donanımlar (örneğin koruyucu gözlük, emniyet ayakkabıları, koruyucu eldiven, servis kıyafeti ) kullanınız.

● Uygun şekilde Demonte işlemi tamamlanan Hidrolik Sistem komponentlerini, Hortumları, Rakorlu Hortumları, Rakorlu Boruları, Bağlantı Elemanlarının içerisindeki akışkan maddeler Doğaya, dış çevreye zarar vermeyecek şekilde mutlaka koruyucu kaplara boşaltılmalıdır.

● Çalışma yapılan bölgede, çevrede, yerde herhangi bir şekilde akmış sıvı olmamalıdır.

 

Çevre koruma ve atık bertarafı! Ürünün çalıştırılması için kullanılan basınçlı ortam maddeleri çok yaygın kullanım olarak  (Su, hava harici olan akışkanlar ) çevreye zarar verici ve doğa yaşam döngüsü açısından sakıncalı maddelerdir. Çevreye zararlı ortam maddelerini başka atıklardan ayrı olarak bulundurarak bertaraf ediniz. Ürünlerin bulunduğu ülkedeki yükümlülükleri ve hükümleri dikkate alınız. Hidrolik Sistem komponentler, Hortumlar, Rakorlu Hortumlar, Rakorlu Borular, Bağlantı Elemanlarının yanı sıra ambalaj malzemesinin dikkatsiz bir şekilde bertaraf edilmesi çevre kirliliğine yol açabilir. Atıklar, atık kodlarına göre ayrıştırılmalı, yazılı olarak kayıt altına alınmalı ve lisanslı geri kazanım tesislerine evrak karşılığı teslim edilmelidir.

 

Hidrolik bileşenlerin ve hidrolik akışkanın dikkatsizce bertaraf edilmesi çevre kirliliğine yol açma riski taşır. Ürünü ve hidrolik akışkanı bulunduğunuz ülkenin ulusal düzenlemelerine göre bertaraf edilmesi zorunludur. Hidrolik akışkan artıklarını bu hidrolik akışkanlar için geçerli olan güvenlik kurallarına göre imha edin. Hidrolik bileşenler Mutlak suretle çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmeli, atık kodlarına göre lisanslı geri kazanım tesislerine verilmelidir.

 

Geri dönüşüm; Yüksek metal oranları nedeniyle hidrolik ürünler ağırlıklı olarak yeniden değerlendirilebilir malzemelerden oluşmaktadır. Metal geri kazanımında optimum düzeye ulaşmak için, ürünün yapı gruplarına ayrılarak demonte edilmesi ve ayrıştırılması gerekir. Elektrik ve elektronik yapı gruplarında bulunan metaller de özel bir ayrıştırma metodu ile geri kazanılabilir.

 
Altan Logo Fav